divendres, 11 de novembre del 2022

La importància d'anar a la Mútua.
El passat mes va sortir la notícia que la Seguretat Social havia reconegut com a accident laboral, la lesió d’una monitora de menjador escolar que havia mediat en una baralla entre dos nens.La Mútua en un principi no li havia reconegut la contingència professional, malgrat que es va poder acreditar que l’accident havia passat en el seu centre de treball i durant la seva jornada laboral.(1)


Primer de tot, no ens ho cansarem de remarcar, en cas d’accident laboral o baixa per enfermetat professional, hem d’anar a la Mútua. Anar a la Mútua és la única manera de poder justificar i obtenir de la nostra Empresa la nostra baixa laboral.Evidentment si l’accident és molt greu o bé et trobessis malament com per a poder-te desplaçar fins a la Mútua, acut al teu centre de Salut Públic més proper(ja li comunicaràs desprès a la teva Mútua).

Què hem de fer si la Mútua no ens determina correctament la nostra contingència al nostre part de baixa?Com es determina si la contingència és comuna o professional?Com hem de demanar un canvi de contingència, si pensem que la determinació de la Mutua no és correcte?

S'entén per contingència comuna quan es pateix una enfermetat o un accident que no està relacionada amb el treball.

S’entén per contingència professional quan el mal està relacionat amb l’àmbit laboral. Per tant quan es produeixen accidents o enfermetats relacionades amb les activitats professionals.

La determinació del tipus de contingència en el nostre exemple, ens la fa la Mútua. Però si creiem que no és correcte, qui pot demanar que es modifiqui?Una determinació de la contingència del part de baixa,podrà ser modificada per les següents parts:El INSS, el servei públic de salut, el propi treballador (o en el seu nom un representant legal dels treballadors) o bé la pròpia Mútua.

El procés al·legacions per acabar determinant la contingència que procedeixi(comuna o professional)segueix els següents passos:

Una de les parts(en el nostre cas és la Mútua)inicia el procediment de determinació de la contingencia, el treballador a partir del moment que ha rebut el part de la Mútua, disposa de 10 dies hàbils per respondre i aportar la documentació que s’escaigui per acreditar la contingència que reclami com a correcte. Aquesta documentació arriba a la direcció provincial del INSS que té un plaç de 15 dies hàbils per resoldre, des del moment que li arriba la documentació de les parts(Mútua i treballador/a), la resolució que li serà comunicada al treballador, a la Mútua i a la pròpia empresa per part del mateix INSS.

Com a sindicat recomanem que en el moment de rebre el part de baixa, si creus que la determinació de contingència no és correcte, demanis el canvi de contingència i també el full de “reclamació”per a poder iniciar el procediment de modificació. Aquest full pot variar de nom o model segons la Mútua que ens atengui, però totes seguiran el mateix procediment que us hem detallat més a dalt.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ENS MUDEM!!!

Continua informada del que passa cada dia a la teva feina https://ccoo.app/fundacio-pere-tarres/ T'ESPEREM!!!!