dimarts, 23 de maig del 2023

El risc comença amb temperatures superiors a 27ºC!

 


Davant la previsió d’altes temperatures, CCOO tornem a recordar a les administracions i a les empreses de l’àmbit educatiu que ni l’alumnat, ni les persones treballadores poden trobar-se en espais interiors que superin els 27ºC. Exigim solucions immediates.

CCOO hem denunciat reiteradament que cada any en molts centres educatius s’està incomplint l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril, que indica que “la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27°C”.

Des de CCOO recordem al Departament d’Educació i a la resta de titularitats dels centres educatius que tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels espais no suposi riscos per a la seguretat i la salut ni de l’alumnat, ni dels treballadors i treballadores, mesures organitzatives com la flexibilitat horària i també mesures econòmiques per a l’adequació de les instal·lacions i la climatització sostenible.

El personal dels centres educatius es troba desemparat davant les instruccions donades per la Generalitat de Catalunya en el Pla d’adequació al canvi climàtic i la Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures, que se’n van per les branques teoritzant i no aporten veritables solucions als problemes reals dels centres educatius per fer front a les altes temperatures.

Considerem absolutament indignant que el Pla d’adequació al canvi climàtic que parla de climatitzar en una primera fase un únic espai polivalent del centre en 5 anys, vulgui fer girar la solució de l’estrès tèrmic dels centres només en la formació que ha de realitzar el personal del centre sobre aquest tema i en la responsabilitat dels equips directius que han d’aplicar sense recursos totes les mesures del Pla d’organització de centre per altes temperatures. Tampoc és de rebut que les famílies de l’alumnat hagin d’invertir en material per fer front a les altes temperatures en els centres, suplint així la manca de responsabilitat de les administracions competents.

En cas de temperatures superiors a 27ºC en els espais interiors, siguin aules, despatxos, menjadors o qualsevol sala, CCOO recomanem que el centre afectat ho comuniqui per escrit als Serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o a la titularitat del centre per tal que en tinguin constància i que, tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de forma urgent per protegir l’alumnat, els treballadors i les treballadores. Aquí teniu el guió per fer aquesta comunicació.


1.Si la temperatura supera els 27ºC en els espais interiors del vostre centre de manera continuada, cal informar-ne a la direcció del centre i fer un escrit adreçat a la màxima responsable del servei territorial o de l’empresa i a la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquí teniu un model.

2.En aquest escrit, cal exposar que s’està incomplint la normativa (Annex III del Real Decret 486/1997), ja que en el vostre centre les temperatures superen els 27ºC i suposen un risc per a la salut dels treballadors i les treballadores. 

3.S’ha de sol·licitar que s’adoptin les mesures adients per combatre l'estrès tèrmic i garantir el normal desenvolupament de l’activitat.

4.Cal adjuntar les graelles de temperatures recollides en diferents hores del dia en diferents espais (els més calorosos) durant una setmana aproximadament.

5.Poseu en còpia a la vostra persona de referència de CCOO o al correu educacio@ccoo.cat perquè puguem fer seguiment de les denúncies. 

 Poseu-vos en contacte amb la vostra persona referent o delegada de CCOO:

-Us facilitarem tots els documents, podem també informar els Comitès de Seguretat i Salut del SSTT/CEB/Empresa i fer-ne el seguiment. 

-
Paral·lelament, si ens ho demaneu, CCOO interposarem una denúncia davant la Inspecció de Treball. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ENS MUDEM!!!

Continua informada del que passa cada dia a la teva feina https://ccoo.app/fundacio-pere-tarres/ T'ESPEREM!!!!