dimecres, 25 de maig de 2022

Inspecció ens dona la raó. Què no ens robin els dies!


Moltes empreses del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural descompten dies de salari al Juny, argumentant que els treballadors/es dels centres educatius gaudeixen d’un “excés de vacances”. 

Comissions Obreres vam engegar una campanya per denunciar públicament aquesta pràctica fraudulenta, on empreses del Lleure arribaven a descomptar fins a 7 dies de sou. 

Aquestes empreses el que feien realment era embutxacar-se directament els diners de les treballadores de migdia, vetlladores i personal d’extraescolars que al Juny treballaven 22 dies però només en cobraven 15. 

Com a CCOO no ens semblava raonable aquest abús de les empreses i és per això que ho vam acabar denunciant a Inspecció del Treball que s’ha pronunciat donant-nos la raó. Les empreses no poden descomptar aquests dies sota l’epígraf fraudulent “d’excés de vacances” i tipifica aquesta pràctica com una Infracció Greu.

 Si ets treballador/a del lleure educatiu i la teva empresa et va descomptar dies al Juny del 2021 amb l’excusa fraudulenta “d’excés de vacances”, ara és el moment de reclamar la quantitat. Recorda que el plaç legal de reclamació és d’1 any.

Posa’t en contacte amb CCOO i t’assessorarem sobre els passos a seguir per fer la reclamació de quantitat.

Guanyem en drets, prou abusos i precarietat!

Afilia’t per defensar els teus drets!


 

Nou decret de menjador amb novetats interessants! i calendari escolar


Podeu llegir el Decret íntegre a traves d'aquests enllaç, aquí us deixem un resum.

 

-1 Fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador.


-2 El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

 

-3 Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de l'alumnat d'educació secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

 

-4 Amb caràcter general, la dotació de personal per atendre l'alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d'alumnes per monitor, d'acord amb el següent:

 

Educació secundària obligatòria: 30 alumnes.

Educació primària: 25 alumnes.

Educació infantil segon cicle: 15 alumnes.

Educació infantil primer cicle: 8 alumnes.

 

-5 Als comensals d'un mateix menjador únicament se'ls pot aplicar un dels dos preus fixats: el de comensals fixos o el de comensals esporàdics.

En els instituts-escola, excepcionalment, hi pot haver dos preus diferenciats per a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i educació primària i el de secundària, sempre que no comparteixin el servei de menjador i que aquest es faci en horari diferenciat.

 

-6 Excepcionalment, mitjançant l'autorització prèvia dels serveis territorials corresponents, quan es tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals de titularitat del Departament d'Educació amb un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les instal·lacions del centre així ho aconsellin, es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació.-7 Fixar en la quantitat de 6,54 euros/alumne/dia, per al curs escolar 2022-2023, l'import màxim de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa pública d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats o municipals, prèviament determinats pel Departament d'Educació.

Calendari escolar 2022-2023!


 Us deixem penjat l'enllaç del nou calendari escolar del curs vinent amb totes les novetats.

diumenge, 15 de maig de 2022

EL RECONEIXEMENT DE L'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL

 Constitució de la Mesa Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu

El pròxim 21 de juny se celebrarà la reunió per a la constitució de la Taula Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, donant inici a un procés negociador en què CCOO tornarà a plantejar totes aquelles reivindicacions que van quedar arracades en l'anterior conveni i que permetrien dignificar les condicions laborals de les treballadores del sector. 

Dies abans, concretament el 15 de juny, s'hauran celebrat els judicis en l'Audiència Nacional fruit de les dues demandes interposades per CCOO. La primera per la impugnació realitzada contra l'acta de la Comissió Paritària en la qual les organitzacions sindicals signants del conveni (UGT, USO i FSIE) neguen que la disposició final cinquena sigui aplicable a les treballadores de gestió indirecta; la segona per a reclamar que aquesta disposició final, que obliga a realitzar una revisió salarial del 5,5% amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre de 2021, sigui aplicable a totes les treballadores que presten serveis en qualsevol de les entitats sota el paraigua del conveni i no sols a les de gestió directa com pretenen la resta d'organitzacions sindicals.


Contra la precarització, més CCOO


Per uns sous dignes en l'Educació Infantil 0-3!

dilluns, 25 d’abril de 2022

CCOO inicia accions legals davant la negativa de les organitzacions patronals a aplicar la disposició final cinquena del XII Conveni Col·lectiu


Després de la falta d'acord en la reunió mantinguda el passat 19 d'abril en el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge, en la qual les organitzacions patronals es van negar una vegada més a aplicar la disposició final cinquena del XII Conveni Col·lectiu, que els obliga a realitzar una revisió salarial una vegada coneguda la inflació de 2021, del 5,5% amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre de 2021, CCOO ha iniciat dos procediments davant l'Audiència Nacional. 

D'una banda, s'ha impugnat l'acta de la Comissió Paritària en la qual les organitzacions sindicals signants del conveni (UGT, USO i FSIE) neguen que la disposició final cinquena sigui aplicable a les treballadores de gestió indirecta. 

Per un altre, s'ha presentat conflicte col·lectiu perquè aquesta disposició sigui aplicable a totes les treballadores que presten serveis en qualsevol de les entitats sota el paraigua del conveni: empreses pertanyents a les obres socials i Caixes d'Estalvis; Centres d'Educació Infantil de gestió indirecta i Centres d'Educació Infantil de gestió directa. 

A les portes d'iniciar les negociacions del pròxim Conveni Col·lectiu, l'actitud de les organitzacions patronals augura temps complicats en el sector. CCOO exercirà, una vegada més, la seva ferma oposició a qualsevol intent de seguir precarizant a les treballadores.


Per uns sous dignes en l'Educació Infantil 0-3! 

Primer de Maig de 2022. “La solució: contenir preus, apujar salaris, posar fi a les desigualtats”

 


1 de Maig volem ser part de la solució, per aixó sortirem de nou ademanar més drets i més igualtat. Enfortim la cohesiós social.
S’han organitzat diverses manifestacions que tindran lloc a les principals ciutats de Catalunya.

Barcelona, 11.30 h, ronda de Sant Pere/Passeig de Gràcia

Tarragona, 12 h, plaça Imperial Tarraco

Girona, 12 h, plaça de la Independència

Lleida, 12 h, plaça del Treball

Terrassa, 11 h, plaça de Lluis Companys

Tortosa, 12 h, plaça del Carrilet

Igualada, 11.30 h, passeig de Jacint Verdaguer / carrer de Sant Magí

Contenint els preus❗
Apujant salaris❗ Amb més igualtat❗ #LaSolució #LaSolución

Inspecció ens dona la raó. Què no ens robin els dies!

Moltes empreses del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural descompten dies de salari al Juny, argumentant que els treballadors/es dels c...