diumenge, 15 de maig de 2022

EL RECONEIXEMENT DE L'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL

 Constitució de la Mesa Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu

El pròxim 21 de juny se celebrarà la reunió per a la constitució de la Taula Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, donant inici a un procés negociador en què CCOO tornarà a plantejar totes aquelles reivindicacions que van quedar arracades en l'anterior conveni i que permetrien dignificar les condicions laborals de les treballadores del sector. 

Dies abans, concretament el 15 de juny, s'hauran celebrat els judicis en l'Audiència Nacional fruit de les dues demandes interposades per CCOO. La primera per la impugnació realitzada contra l'acta de la Comissió Paritària en la qual les organitzacions sindicals signants del conveni (UGT, USO i FSIE) neguen que la disposició final cinquena sigui aplicable a les treballadores de gestió indirecta; la segona per a reclamar que aquesta disposició final, que obliga a realitzar una revisió salarial del 5,5% amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre de 2021, sigui aplicable a totes les treballadores que presten serveis en qualsevol de les entitats sota el paraigua del conveni i no sols a les de gestió directa com pretenen la resta d'organitzacions sindicals.


Contra la precarització, més CCOO


Per uns sous dignes en l'Educació Infantil 0-3!

dilluns, 25 d’abril de 2022

CCOO inicia accions legals davant la negativa de les organitzacions patronals a aplicar la disposició final cinquena del XII Conveni Col·lectiu


Després de la falta d'acord en la reunió mantinguda el passat 19 d'abril en el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge, en la qual les organitzacions patronals es van negar una vegada més a aplicar la disposició final cinquena del XII Conveni Col·lectiu, que els obliga a realitzar una revisió salarial una vegada coneguda la inflació de 2021, del 5,5% amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre de 2021, CCOO ha iniciat dos procediments davant l'Audiència Nacional. 

D'una banda, s'ha impugnat l'acta de la Comissió Paritària en la qual les organitzacions sindicals signants del conveni (UGT, USO i FSIE) neguen que la disposició final cinquena sigui aplicable a les treballadores de gestió indirecta. 

Per un altre, s'ha presentat conflicte col·lectiu perquè aquesta disposició sigui aplicable a totes les treballadores que presten serveis en qualsevol de les entitats sota el paraigua del conveni: empreses pertanyents a les obres socials i Caixes d'Estalvis; Centres d'Educació Infantil de gestió indirecta i Centres d'Educació Infantil de gestió directa. 

A les portes d'iniciar les negociacions del pròxim Conveni Col·lectiu, l'actitud de les organitzacions patronals augura temps complicats en el sector. CCOO exercirà, una vegada més, la seva ferma oposició a qualsevol intent de seguir precarizant a les treballadores.


Per uns sous dignes en l'Educació Infantil 0-3! 

Primer de Maig de 2022. “La solució: contenir preus, apujar salaris, posar fi a les desigualtats”

 


1 de Maig volem ser part de la solució, per aixó sortirem de nou ademanar més drets i més igualtat. Enfortim la cohesiós social.
S’han organitzat diverses manifestacions que tindran lloc a les principals ciutats de Catalunya.

Barcelona, 11.30 h, ronda de Sant Pere/Passeig de Gràcia

Tarragona, 12 h, plaça Imperial Tarraco

Girona, 12 h, plaça de la Independència

Lleida, 12 h, plaça del Treball

Terrassa, 11 h, plaça de Lluis Companys

Tortosa, 12 h, plaça del Carrilet

Igualada, 11.30 h, passeig de Jacint Verdaguer / carrer de Sant Magí

Contenint els preus❗
Apujant salaris❗ Amb més igualtat❗ #LaSolució #LaSolución

dimecres, 20 d’abril de 2022

Descomptes per a l’afiliació

Tots els afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya poden gaudir de descomptes en tot tipus d’establiments i serveis.

trobareu més informació en aquests enllaç.

MESURES D'HIGIENE I ÚS DE LA MASCARETA A PARTIR DEL 20 D'ABRIL del 2022
A partir del 20 d'abril ja no cal dur mascareta a la majoria d'espais interiors. Tot i això, es mantenen algunes excepcions:


  1. Mitjans de transport públic i de viatgers. En andanes i estacions, no cal dur-la.
  2. Hospitals, centres sanitaris i farmàcies.
  3. Residències (treballadors i visitants).

En l'àmbit laboral, deixa en mans dels equips de prevenció de les empreses el que adoptin les mesures que creguin convenients.

La Fundació Pere Tarrés en aquest sentit ens ha comunicat que s'haurà de portar la mascareta FPP2 en els següents casos:

  1. En estructura serà obligatòria quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres.
  2. En reunions a l'interior.
  3. Quan algú presenti símptomes o hi hagi persones de risc i així ho manifestin.

En l'àmbit d'intervenció l'empresa no en crea cap d'específica, ja que es regirà per la normativa de sanitat i educació.QUÈ SÓN ELS PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ (PIF)

 

Els PIF són permisos retribuïts i autoritzats per l'empresa a una persona treballadora, per a la realització d'un curs dirigit a obtenir un títol oficial. És una de les figures per fomentar la formació de les persones empleades que més dubtes suscita, per això, a continuació detallem alguns conceptes clau dels Permisos Individuals de Formació que cal tenir en compte per les empreses.


QUI POT DEMANAR UN PIF?

Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis a empreses, públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social per Formació Professional. No podrà sol·licitar-ho el personal de les administracions públiques que té el seu propi acord de formació.


 PER QUINES ACCIONS ES POT COMUNICAR UN PIF?

La formació a què es refereixen els Permisos Individuals ha d'estar reconeguda mitjançant una titulació o una altra acreditació oficial publicada al BOE, inclosos també els títols de Formació Professional i Certificats de Professionalitat. També està prevista la seva utilització per a l'accés, al seu moment, als processos de reconeixement de les competències i qualificacions professionals.


Queden excloses les accions formatives que no prevegin formació presencial.


Queden també exclosos els permisos necessaris per assistir a exàmens.


 COM SE SOL·LICITA?

L'únic tràmit que ha de fer la persona per utilitzar el Permís és sol·licitar una autorització a l'empresa perquè els ho concedeixi. Un PIF també cal comunicar-ho a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) 15 dies abans de l'inici.


 QUÈ ES FINANÇA AMB UN PIF?

Els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les hores laborables en què la treballadora o treballador està duent a terme la formació.


No calen factures de formació, ja que el que s'imputa és el cost/hora brut que la persona treballadora ha deixat d'estar a l'empresa per fer el curs.


L'empresa disposa d'un 5% del crèdit anual concedit per poder bonificar PIF, però a més d'aquest 5% hi ha un crèdit addicional. Aquest crèdit no és una quantitat màxima de diners sinó un nombre d'hores que les empreses poden concedir a la seva plantilla quan els costos salarials dels PIF comunicats superin aquest 5%. El nombre d'hores que les empreses poden concedir varia segons la plantilla.


CRÈDIT ADDICIONAL PER A PIF

De 1 a 9 persones treballadores: 200 hores

De 10 a 49 persones treballadores: 400 hores

De 50 a 249 persones treballadores: 600 hores

De 250 a 449 persones treballadores: 800 hores

Per cada 500 persones treballadores més que l'empresa tingui a la plantilla, es disposa de 200 hores més de PIF.

 

COMUNICACIÓ D'UN PIF

Podeu comunicar un PIF fins al mateix dia de l'inici del mateix.

Cal emplenar l'annex 1, per poder sol·licitar-ho.

S'ha de comunicar a l'aplicatiu de la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació.

 

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE CUSTODIAR QUAN EM BONIFICO UN PIF?

Un cop finalitzat el PIF, la documentació que l'empresa ha de custodiar és la següent:


Annex 1 signat. Sol·licitud del PIF i resposta de lempresa (annex).

Còpia de la matrícula del curs i justificant que acrediti el pagament.

Calendari lectiu i horari de classe en format oficial (document de la universitat).

Informe a la RLT.

Apunts comptables que reflecteixen el salari rebut.

Còpia de les nòmines de la persona participant a bonificar dins les dates del PIF.

Documentació que provi l'absència del lloc de treball (per exemple, un registre de fitxatge diari). És recomanable signar una notificació entre empresa i empleat/da on es reculli l'horari habitual de treball i el calendari i el detall horari en què estarà lliure d'assistir al seu lloc de treball per realitzar la formació.

Certificat conforme s'ha realitzat la formació, no cal aprovar o superar la formació. Per exemple, les notes compulsades per la universitat.

Resolució de la Junta de Govern que justifica que és un títol propi universitari; en el cas de ser un títol oficial, que surti reflectit al BOE o un altre diari oficial.