divendres, 11 de novembre de 2022

La importància d'anar a la Mútua.
El passat mes va sortir la notícia que la Seguretat Social havia reconegut com a accident laboral, la lesió d’una monitora de menjador escolar que havia mediat en una baralla entre dos nens.La Mútua en un principi no li havia reconegut la contingència professional, malgrat que es va poder acreditar que l’accident havia passat en el seu centre de treball i durant la seva jornada laboral.(1)


Primer de tot, no ens ho cansarem de remarcar, en cas d’accident laboral o baixa per enfermetat professional, hem d’anar a la Mútua. Anar a la Mútua és la única manera de poder justificar i obtenir de la nostra Empresa la nostra baixa laboral.Evidentment si l’accident és molt greu o bé et trobessis malament com per a poder-te desplaçar fins a la Mútua, acut al teu centre de Salut Públic més proper(ja li comunicaràs desprès a la teva Mútua).

Què hem de fer si la Mútua no ens determina correctament la nostra contingència al nostre part de baixa?Com es determina si la contingència és comuna o professional?Com hem de demanar un canvi de contingència, si pensem que la determinació de la Mutua no és correcte?

S'entén per contingència comuna quan es pateix una enfermetat o un accident que no està relacionada amb el treball.

S’entén per contingència professional quan el mal està relacionat amb l’àmbit laboral. Per tant quan es produeixen accidents o enfermetats relacionades amb les activitats professionals.

La determinació del tipus de contingència en el nostre exemple, ens la fa la Mútua. Però si creiem que no és correcte, qui pot demanar que es modifiqui?Una determinació de la contingència del part de baixa,podrà ser modificada per les següents parts:El INSS, el servei públic de salut, el propi treballador (o en el seu nom un representant legal dels treballadors) o bé la pròpia Mútua.

El procés al·legacions per acabar determinant la contingència que procedeixi(comuna o professional)segueix els següents passos:

Una de les parts(en el nostre cas és la Mútua)inicia el procediment de determinació de la contingencia, el treballador a partir del moment que ha rebut el part de la Mútua, disposa de 10 dies hàbils per respondre i aportar la documentació que s’escaigui per acreditar la contingència que reclami com a correcte. Aquesta documentació arriba a la direcció provincial del INSS que té un plaç de 15 dies hàbils per resoldre, des del moment que li arriba la documentació de les parts(Mútua i treballador/a), la resolució que li serà comunicada al treballador, a la Mútua i a la pròpia empresa per part del mateix INSS.

Com a sindicat recomanem que en el moment de rebre el part de baixa, si creus que la determinació de contingència no és correcte, demanis el canvi de contingència i també el full de “reclamació”per a poder iniciar el procediment de modificació. Aquest full pot variar de nom o model segons la Mútua que ens atengui, però totes seguiran el mateix procediment que us hem detallat més a dalt.dimecres, 9 de novembre de 2022

Conveni Acció Social. Full Informa.

Companys,es

Com ja sabeu, continua el bloqueig de la Patronal(La Confederació)en la negociació del Conveni Col.lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants,joves,famílies i d'altres en situació de risc;ara fa uns quants dies ens vam reunir com a Mesa Negociadora i us volem fer arribar la informació de com està la situació. Pots consultar el Full Informa descarregant-lo aquíConveni del Lleure:No anem bé!

 


Dimarts, dia 25 d’octubre, vam tenir reunió de la Comissió Negociadora del IV Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural. Des d’abans de l’estiu les patronals tenen la proposta sindical per abordar el tancament definitiu del Conveni amb millores socials i l’aplicació de la Reforma Laboral al sector. Aquest dimarts passat, després de mesos d’espera per part dels sindicats, les patronals ens van presentar el que consideren que s’ha de tractar per tancar el 4t Conveni. 

D’entrada, en la proposta patronal com a tal no hi ha cap millora social i el que estan disposats a parlar a aquest respecte del plantejat per la part social és molt, però que molt limitat. 

D’altra banda, això sí, situen tot un ventall de qüestions a tractar, com ara, la jornada irregular, la introducció de la regulació de les hores complementàries, l’ampliació de la contractació eventual per circumstàncies de la producció,  etc. que, segons el nostre parer, lluny de millorar el sector, pot contribuir a augmentar la seva precarització. Fins i tot, emparant-se en l’absentisme, arriben a proposar la limitació del cobrament del complement d’Incapacitat Temporal. També ens han proposat canvis en els perfils professionals que culminarien… el 2026! En resum, tenim una proposta patronal molt desequilibrada d’interessos de part, molt lluny del que CCOO volem pels treballadors i les treballadores del sector. No anem bé! 

Finalment, la part sindical vam demanar que la pròxima comissió negociadora tornem a parlar de taules salarials pel 2023. Com sabeu, l’acord salarial a què vam arribar l’any passat recollia uns increments susceptibles de ser millorats. L’IPC desbocat del 10% fa necessària aquesta revisió. Us informem que, per aquest mateix motiu, demà 3 de novembre, farem una manifestació multitudinària amb caràcter general a Madrid. Per uns salaris en consonància amb el cost de la vida i perquè l’actual crisi no la paguem, com sempre, la classe treballadora. 

Salari o conflicte! 


dilluns, 24 d’octubre de 2022

Cap al I Conveni Col.lectiu del 0-3 de gestió privada!

Les delegades de CCOO sortim de l’assemblea del 7 d’octubre amb l’objectiu d’impulsar el Conveni Col.lectiu Català del 0-3 de gestió privada.

L’Assemblea de treballadores i treballadors del 7 d’Octubre va deixar clara la impressió generalitzada en el col.lectiu del 0-3, del bloqueig i la impossibilitat de seguir sota un Convenio Estatal que no es capaç d’assolir un mínim espai de concertació.

Les últimes propostes que ha fet arribar la Patronal a la Mesa Negociadora del XIII Convenio Estatal a Madrid, tendents a la rebaixa de drets laborals, evidencien un problema de fons que involucra de fa temps a sindicats i Patronal presents a la Mesa.

La pinça entre les majories sindicals(UGT-USOC-FSIE) alineades amb els plantejaments de la Patronal, són un bloc que impedeix avançar en propostes de millora de condicions i recuperació de drets laborals.

Totes les accions que ha portat a terme CCOO: la Vaga del 2019 en defensa del sector i per la dignificació de les condicions laborals, l’ús de consultes a la Paritària de la Mesa negociadora, demandes de Mediació i per últim el recurs a una demanda judicial per recuperar els increments salarials del 2021, posen a les clares que s’ha arribat a una via morta.

Com a Comissions Obreres venim demanant l’obertura d’una Taula General del 0-3 que sigui un espai de discussió d’aquesta regulació del marc laboral autonòmic i de dignificació de les condicions laborals del Sector que involucri als treballadors i treballadores, les administracions i les Patronals.

Un Conveni del 0-3 de Catalunya és ara la millor alternativa que tenen els treballadors i treballadores del 0-3 per a aconseguir recuperar els seus drets laborals i impulsar el camí cap a un reconeixement del sector com una etapa més dins del curriculum educatiu obligatori. Dignificant les seves condicions laborals i resolen tots aquells problemes que es venen arrossegant desde l’Estatal 
dijous, 20 d’octubre de 2022

COMUNICAT DE VALORACIÓ DE L’HORA DE LLEURE

L’avançament del calendari escolar i la implementació de la hora diària de Lleure, han sigut valorades de manera triomfalista per part del Departament d’Educació, insistint en la idea que aquest calendari ha vingut per quedar-se, i que només s’hauran d’arreglar petits desajustos.

CCOO, ja vam exposar des del primer moment les dificultats d’imposar aquesta hora sense valorar les implicacions reals i dialogar amb els  agents socials la forma d’aplicació de la mesura.

Un cop posada en marxa aquesta hora i les treballadores ja han pogut veure les seves nòmines, és quan hem pogut analitzar tota la informació que ens ha anat arribant. Fet l’anàlisi podem afirmar que  els treballadors/es del Lleure Educatiu han quedat clarament decebuts per com s’ha fet el càlcul d’hores i el pagament de les mateixes. 

La  sensació generalitzada entre els treballadors/es és que no surt a compte treballar aquesta hora pel que s’arriba a cobrar a finals de mes.

El Departament d’Educació va fer una estimació del preu hora que va fixar en 16’10€. Fixant només la quantia i deixant que siguin les empreses del Lleure les que regulin la resta. D’aquesta manera  el Departament d'Educació deixa el camp abonat per tot un seguit de mecanismes i tripijocs per part de les empreses, per acabar-se , una vegada més, obtenint beneficis mentre les treballadores cobren sou ridiculs.

Cada empresa ha marcat la categoría que ha considerat, sense tenir en compte les funcions que s’han de desenvolupar. També hi ha hagut diferències en la contractació que marquen desigualtats salarials, i les empreses les  utilitzen a plaer, per poder ajustar al màxim els seus marges de benefici. 

Les grans perjudicaades, han estat una vegada més les treballadores que han vist com el preu hora se’ls hi reduïa o fins i tot hi havien diferències en el que es cobrava dins dels equips, tot i fer la mateixa feina.

A més, i això és quelcom que s’arrossega de fa temps en el sector del Lleure, no s’ha reflectit la Jornada Indirecta en nòmina,ni en l’ampliació de contracte. Aquesta havia de ser una hora de lleure educatiu, i com diu el nostre conveni la jornada indirecta és pel temps de migdia i els casals que requereixen temps de preparació, avaluació i programació, i aquesta hora de lleure és una ampliació del temps de menjador. Aquesta jornada indirecta és per tant imprescindible per realitzar la tasca educativa que volem que es reconegui al Lleure.

Si el Departament diu que vol fer una valoració per esmenar el que s’hagi d’esmenar, aquesta és una bona oportunitat per reconeixer el Lleure com espai educatiu, clarificar categories i funcions,  integrar el servei de menjador i lleure en els projectes educatius de centre i regular la necessitat de  jornada Indirecta.

Com a CCOO estem valorant les accions a prendre a nivell sectorial en tots aquells casos on les empreses han buscat dreceres per no pagar el que tocava.  

Continuarem lluitant per la dignificació de les condicions laborals del sector.Treballarem per a no deixar perdre l'oportunitat, d’un reconeixement del Lleure com una part més de la Comunitat Educativa.


Per garantir la Jornada indirecta, un sou digne i un reconeixement real, el Lleure Educatiu en Lluita!


divendres, 14 d’octubre de 2022

Licitació del personal vetllador: l’administració torna a precaritzar-nos externalitzant el servei
Aquest inici de curs 2022-2023, estem patint una licitació del personal del servei d’atenció a infants NESE totalment anòmala per part del Departament d’Educació, doncs en lloc de començar el curs amb la licitació finalitzada i els lots concedits a les diferents empreses, ens trobem que el Departament ha fet dues pròrrogues consecutives d’un mes de durada (setembre i octubre) i a finals de setembre les treballadores encara no sabien per a quina empresa treballaríen els propers anys.

Per alguns això pot semblar superflu, però si cada setembre la teva jornada pot fluctuar depenent de les hores que el departament atorga al teu centre, resulta que no es cap tonteria, i si això pot afectar de retruc a la negociació per part de les RLT dels possibles mesures compensatòries per aquesta modificació substancial de les condicions de treball, llavors ens hi estem jugant els drets laborals de milers de treballadores a Catalunya.

Aquest model de gestió economicista i sense transparència per part de l’administració, reforça la reclamació que fem des de CCOO de que tot aquest personal educatiu, tant necessari per l’escola inclusiva, sigui internalitzat per part del departament i deixi així d’especular econòmicament amb la feina de les treballadores i la qualitat educativa.

No oblidem tampoc que al juny CCOO vam presentar al·legacions al plec de prescripcions públiques, doncs considerem molt greu la pretensió del Departament d’Educació de que les persones treballadores incloses a la licitació hagin d’assumir tasques de l’àmbit de la salut, i encara no hi ha cap resposta de l’administració. I mentrestant qui dia passa, any empeny, i les treballadores es troben en una situació on han d’assumir unes responsabilitats que ningú no vol, on el departament i les empreses miren cap a un altre costat i on amb una “formació” d’unes hores que realitzen a un CAP (això quan molts dels Centres d’Atenció Primària no disposen de recursos per fer-la o ni tan sols tenen coneixement de que hagin d’impartir aquesta “formació”), ja es dóna per fet que tenen assolits coneixements mèdics suficients per atendre les necessitats dels infants. Des de CCOO tenim clar que aquest no és el camí i prendrem les accions que considerem oportunes per fer enrere aquesta mesura totalment injustificada i que posa en risc als infants i a les persones treballadores. Un cop més des de CCOO denunciem el paper de l’administració i de les empreses licitadores, corresponsables des del moment que decideixen participar en un mercadeig on el darrer interès son els infants i joves amb necessitats educatives i les persones treballadores. Aquest no és el camí de la inclusió educativa, calen recursos econòmics, cert, però també cal qualitat i estabilitat laboral per a les professionals que dia a dia fan front a aquesta realitat, i allà estarem CCOO.

diumenge, 2 d’octubre de 2022

Què cal saber si sóc fixe-discontinuo?

Com funciona la crida?

Per a aquells treballadors/es que estan sota el Conveni del Lleure és l’Article 27 el que regula com s’ha
d’efectuar aquesta reincorporació a la feina (Crida). En aquest Article es diu clarament que les crides a la reincorporació s’han de comunicar al treballador/a amb 15 dies d’antelació.

Què puc fer si l'Empresa em fa la Crida i només és per uns dies i a més canviant-me els horaris de feina?

El conveni col.lectiu del Lleure indica que si l’empresa et fa la crida per treballar menys de 15 dies t’ha de pagar el transport i un import en dietes si la jornada és partida.


Si a més la Crida et fa reincorporar-te amb un canvi de la jornada que anaves fent habitualment, això es considera una modificació substancial de les teves condicions laborals. En aquest cas l’empresa
ha de comunicar-te aquesta modificació amb 15 dies d’antelació.
Per entendre aquest últim supòsit haurem a més de tenir en compte que si l’Empresa et fa una reducció de jornada i te l’aplica abans dels 15 dies de preavís , t’haurà de pagar els dies que restin fins a 15 i ho haurà de fer pagant-te segons les hores que anaves fent abans de la modificació.

En definitiva, les empreses no poden disposar de manera lliure i a voluntat dels treballadors fixes-discontinus sinó d’acord amb un seguit de procediments i compensacions que regula l’Article 27 del
nostre Conveni pel que fa a la Crida. Si a més aquesta reincorporació es fa modificant horaris, l’Empresa haurà de regir-se per allò que marca l'article 41 de l’Estatut dels treballadors. 

Conèixer els teus drets és el primer pas per a la dignificació de les teves condicions laborals. 

La importància d'anar a la Mútua.

El passat mes va sortir la notícia que la Seguretat Social havia reconegut com a accident laboral, la lesió d’una monitora de menjador escol...