dijous, 16 de febrer de 2023

PROPOSICIÓ DE LLEI DE GARANTIES DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ. PER UN MÍNIM DEL 6 % DEL PIB PER A L’EDUCACI

 


Necessitem tot el vostre suport per aconseguir que el govern apliqui el 6% per l'educació a través d'aquest enllaç, trobareu tota la informació! 

Sumat!!

Mecanisme d'Equitat Intergeneracional en matèria de pensions "MEI"EL MEI ES BASA EN LA SOLIDARITAT INTERGENERACIONAL, GARANTEIX PENSIONS SENSE RETALLADES EN EL FUTUR I LLIURA A LES PERSONES MÉS JOVES DE LES RETALLADES QUE ELS IMPONIA EL FACTOR DE SOSTENIBILITAT PERÒ QUE ÉS EL MEI? 

El Mecanisme d'Equitat Intergeneracional consisteix en un increment temporal de les cotitzacions socials d'un 0,6%, del qual el 0,5% anirà a càrrec de l'empresari i el 0,1% de les i els treballadors. 

Tota aquesta recaptació es destinarà exclusivament a incrementar el Fons de Reserva (la guardiola de les pensions).

Com sol·licitar el NOU ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni
L'ajuda es concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors per compte propi o aliè i beneficiaris de la prestació o subsidi de desocupació el 2022 que l'any passat no superessin els 27.000 euros bruts de renda i el patrimoni dels quals -descomptant l'habitatge habitual- no depassés els 75.000 euros. 

CCOO presenta l'informe “La bretxa salarial de gènere i els ERTE, una anàlisi en profunditat”CCOO de Catalunya ha presentat el 13 de febrer, en roda de premsa, l'informe “La bretxa salarial de gènere i els ERTE, una anàlisi en profunditat”, que analitza extensament com van impactar la pandèmia i els ERTE en les diferències salarials entre homes i dones.


Tens dubtes sobre l'augment de l'SMI 2023?

 
El 14 de febrer es va aprovar l'increment del 8% amb caràcter retroactiu del salari mínim interprofessional (SMI). Aquest increment va en la línia de les reivindicacions que fa CCOO fa temps que fem: equiparar l'SMI al 60 % de la mitjana dels salaris de cada país, tal com recomana la Carta social europea. 

L'endemà, el 15 de febrer del 2023, es va publicar al BOE el decret de l'SMI per al 2023. Amb aquest increment l'SMI queda fixat en 1.080 € mensuals per 14 pagues (o 36 € al dia). 

El nou SMI entra en vigor el 16 de febrer. 

El decret estableix que l'efecte és retroactiu des de l'1 de gener del 2023, de manera que genera retards des de principis d'any. També regula en quins casos es poden absorbir i compensar complements i salaris d'empresa i de conveni que s'estiguessin percebent i en quins casos no.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-3982

Novetats en la gestió i control de comunicats per incapacitat temporal

 
Els treballadors/es no hauran de presentar comunicat de baixa, alta ni confirmació a l’empresa a partir de l’1 d’abril per baixes inferiors a un any.

Canvis:

·      Cessa l’obligació per part de la persona treballadora d’haver d’aportar la còpia en paper dels comunicats de baixa i alta mèdica.

·       L’empresa o la mútua realitzaran les gestions oportunes de manera telemàtica i immediata amb la Seguretat Social (SS).

·       En els processos de baixes mèdiques, s’establirà el període concret de revisió mèdica.

Aquí teniu l’enllaç amb tota la informació al complert!!

https://www.ccoo.cat/educacio/noticies/novetats-en-la-gestio-i-control-de-comunicats-per-incapacitat-temporal-it-a-partir-de-l1-dabril-de-2023/