dilluns, 30 de maig de 2022

El Govern torna a no escoltar a CCOO en les seves reclamacions pel que fa a l’àmbit del personal vetllador


El 24 de maig en nota de premsa, el Govern anunciava l’aprovació del pressupost per la contractació del monitoratge per a l’alumnat amb necessitats educatives associades a l’autonomia i la conducta. És a dir, el que col·loquialment a les escoles i instituts anomenem “les vetlladores”. Sense que estigui publicada encara la licitació, i per tant saber els detalls d’aquesta, ja podem avançar que continuem amb el mateix model precaritzador que des de fa dotze anys pateixen les treballadores d’aquest servei.

El Govern continua sense buscar solucions a l’externalització d’un servei propi de l’escola pública en horari lectiu. Aquest fet repercuteix tant en les condicions laborals de les treballadores com en el servei donat als infants que requereixen aquest suport.

Tornem a les hores per lots, que seran distribuïdes per les escoles en funció de qui demostri que té més infants amb necessitats, competint entre elles per aconseguir més hores de suport perquè si no serà inviable donar una educació de qualitat a l’aula. I en aquesta distribució, les treballadores d’aquests serveis pateixen any rere any una inestabilitat que els hi fa perdre hores i patir modificacions constants de contracte i trossejant les jornades, ja que augmenta la demanda però no el volum d’hores.

Tornem al perfil de vetlladora com algú que serveix per tot. De fet, i a l’espera de la licitació pública, la nota de premsa ja indica que inclou el servei pel suport en l’àmbit de la salut. Com a CCOO, sempre hem reclamat el perfil de la infermera escolar per ocupar-se d’aquestes tasques. Des de CCOO valorem que ni el perfil professional, ni la titulació exigida, ni la retribució salarial, ni les responsabilitats, ni el conveni són els propis d’aquestes funcions.

Per altra banda, veiem un augment del pressupost destinat a aquest servei, comparat amb l’anterior licitació. Entenem que és causat per l’inclusió a la licitació de suport a les hores de menjador. Com sempre el Govern ha tirat pel dret sense parlar amb CCOO tot i que ho hem demanat diverses vegades. I tot i que valorem positivament que es tingui en compte les NEE en els menjadors escolars, la forma de fer aquesta inclusió en molts casos porta a conflictes laborals, ja que operen diverses empreses externes en un mateix servei, portant a casos extrems de cessió il·legal de treballadores on les hores de NEE siguin utilitzades per cobrir falta de personal del menjador.

Com a CCOO hem exposat diverses vegades la nostra proposta clara i ferma: 
  • Cal crear una taula de negociació per crear un perfil clar de professional que permeti cobrir el suport de NEE que requereixen els infants a l’escola ordinària.
  • I buscar fórmules per estabilitzar i internalitzar al personal que actualment està fent aquest suport, per evitar la seva afectació laboral.

Després ens inflem parlant d’escola inclusiva, però no té res d’idíl·lic ni per les vetlladores, ni pels infants, ni per les docents.

Conveni de Bressol: Judici el 8 de Juny

 Tenim una nova data pel judici  denunciant que les patronals no volen aplicar la disposició final cinquena  (pujada del 5% del IPC) i que UGT, USOC FSIE deixen de costat a les treballadores de gestió internalitzada municipal.


Us anem informant!CCOO convoca una concentració per al desbloqueig de la negociació del conveni d’acció socialLes mobilitzacions pretenen reivindicar la necessitat d’un nou conveni que garanteixi l’actualització salarial i la millora de les condicions de treball de milers persones treballadores de serveis socials externalitzats per la Generalitat de Catalunya, per les administracions locals i a l’Administració estatal. És per això que l’1 de juny de 2022 CCOO torna a convocar una nova concentració, aquesta vegada davant el Parlament de Catalunya a les 9.30 h.


Des del passat mes de gener del 2022, CCOO i UGT hem estat convocant concentracions en senyal de protesta contra la situació actual de bloqueig de les negociacions del conveni, vençut el 2018, perquè la patronal, La Confederació, no està disposada a negociar millores en el Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Aquest conveni va néixer de la necessitat de regular la part externalitzada del sector de serveis socials, que l’Administració va deixar en mans d’empreses i entitats, les quals aplicaven sous i condicions diferents en funció dels serveis i recursos que donaven.

Malgrat que el conveni de sector va igualar les condicions de les persones treballadores de les empreses privades, avui dia hi ha molts professionals que acaben marxant al sector públic, on els salaris són un 30 % superiors tot i dur a terme les mateixes tasques. Aquesta situació és conseqüència directa de la privatització dels serveis socials, que ja supera el 90 % dels serveis, i de l’afany mercantilista de la majoria de les empreses que gestionen aquests recursos.

Les administracions (estatal, autonòmica i local) han de tenir un paper fonamental en l’equiparació de les condicions laborals i salarials del personal d’aquests recursos, però ja fa temps que sembla que aquestes no volen assumir aquest paper, amb la qual cosa esdevenen còmplices de la precarietat laboral i la mercantilització de l’exclusió social i la pobresa.

El passat 20 d’octubre del 2021 vam mantenir una mediació al Departament de Treball i, després de dues reunions, la patronal únicament va oferir un 2,1 % de pujada salarial per la totalitat d’anys 2019-2022 amb les excuses de sempre: la patronal argumenta que si no es reben més diners per part de l’Administració, no s’apujaran els salaris ni es modificaran les condicions laborals del personal.


Quina ha estat la resposta de l’Administració? D’una banda, el Departament de Treball, amb el seu rol mediador, simplement ha decidit aturar la mediació en detectar les posicions allunyades entre la patronal i la part social, sense instar la primera a buscar contrapropostes que poguessin animar les treballadores a arribar a l’acord.


De l’altra, el Departament de Drets Socials, junt amb la seva comissió, tot i ser coneixedors que la pujada de tarifes del DL 39/2020 no s’han vist gairebé reflectides en la millora de les condicions laborals i salarials de les persones treballadores de la majoria d’entitats de La Confederació, no ha actuat proactivament, ni ha penalitzat les entitats i, a més, s’ha instal·lat en el discurs que “no pujaran les tarifes de nou perquè les entitats no ho traduiran en el que se’ls demana”. D’aquesta manera contribueix a la precarització de les treballadores i treballadors del sector.


Per tot això, considerem que l’actitud passiva de l’Administració i el Govern vers la negociació del conveni d’acció social està ajudant la patronal a mantenir el bloqueig en la taula de negociació.


Per a CCOO, l’actitud de les patronals és provocadora i inadmissible, però sentim que el Govern de la Generalitat n’és còmplice, i per això dimecres, 1 de juny del 2022, ens concentrem davant del Parlament de Catalunya per denunciar la situació de vulnerabilitat de les persones treballadores i cuidadores dels serveis socials privatitzats del territori català.

Balanç anual de la Secció Sindical de la Fundació Pere Tarrés.

 D'acord amb els Estatus de la nostra Federació, aprovats en en el seu 12é Congrès, l'Executiva de la Secció Sindical de la Fundació Pere Tarrés, va convocar al conjunt de la seva afiliació a debatre el balanç de la nostre actuació sindical, propostes i objectius de cara al curs vinent.

La presentació del Balanç anual va correr a càrrec de la nostre Secretària General, Cristina Broto Marco, que va fer un repàs a l'actuació dels i les delegats/ades de la Secció Sindical en els 3 Comitès de la Fundació on Comissions Obreres té presència(Numància, Santaló i recentment Tarragona). 

L'exposició i balanç del treball realitzat en el curs passat,es va fer  en relació amb el context específic de relacions laborals, on la Secció Sindical desenvolupa la seva tasca sindical. Un àmbit el del Lleure, marcat per un alt grau de precarietat i una Patronal rocallosa que amaga la seva actuació purament capitalista sota una façana social.

El Balanç feia un repàs de l'actuació en els diferents àmbits on té negoci la Pere Tarrés(menjadors, Bressol, acció social etc..)així com la participació en les diferents taules negociadores. Les mobilitzacions on vam participar, tant de la Federació d'Educació, com de la CONC. El compliment i seguiment del Pla d'Afiliació i el control d'hores sindicals(preceptius per Estatuts). 

Finalment es va aprovar de manera majoritària la proposta de Pla d'Actuació per curs vinent que inclou les línies mestres d'actuació de la nostre Secció Sindical, per seguir enfortint les nostres estructures organitzatives i continuar representant de la manera més potent i eficaç a les nostres companyes de feina.

Creiem que gràcies a aquest exercici de trasparéncia i participació enfortim la nostra unitat interna, assegurem la màxima participació del conjunt de l'afiliació i promovem els valors de democràcia obrera assembleària i de base que són la senyal d'identitat de CCOO. 

Lluita, organitza't!

dimecres, 25 de maig de 2022

Inspecció ens dona la raó. Què no ens robin els dies!


Moltes empreses del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural descompten dies de salari al Juny, argumentant que els treballadors/es dels centres educatius gaudeixen d’un “excés de vacances”. 

Comissions Obreres vam engegar una campanya per denunciar públicament aquesta pràctica fraudulenta, on empreses del Lleure arribaven a descomptar fins a 7 dies de sou. 

Aquestes empreses el que feien realment era embutxacar-se directament els diners de les treballadores de migdia, vetlladores i personal d’extraescolars que al Juny treballaven 22 dies però només en cobraven 15. 

Com a CCOO no ens semblava raonable aquest abús de les empreses i és per això que ho vam acabar denunciant a Inspecció del Treball que s’ha pronunciat donant-nos la raó. Les empreses no poden descomptar aquests dies sota l’epígraf fraudulent “d’excés de vacances” i tipifica aquesta pràctica com una Infracció Greu.

 Si ets treballador/a del lleure educatiu i la teva empresa et va descomptar dies al Juny del 2021 amb l’excusa fraudulenta “d’excés de vacances”, ara és el moment de reclamar la quantitat. Recorda que el plaç legal de reclamació és d’1 any.

Posa’t en contacte amb CCOO i t’assessorarem sobre els passos a seguir per fer la reclamació de quantitat.

Guanyem en drets, prou abusos i precarietat!

Afilia’t per defensar els teus drets!


 

Nou decret de menjador amb novetats interessants! i calendari escolar


Podeu llegir el Decret íntegre a traves d'aquests enllaç, aquí us deixem un resum.

 

-1 Fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador.


-2 El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

 

-3 Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de l'alumnat d'educació secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

 

-4 Amb caràcter general, la dotació de personal per atendre l'alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d'alumnes per monitor, d'acord amb el següent:

 

Educació secundària obligatòria: 30 alumnes.

Educació primària: 25 alumnes.

Educació infantil segon cicle: 15 alumnes.

Educació infantil primer cicle: 8 alumnes.

 

-5 Als comensals d'un mateix menjador únicament se'ls pot aplicar un dels dos preus fixats: el de comensals fixos o el de comensals esporàdics.

En els instituts-escola, excepcionalment, hi pot haver dos preus diferenciats per a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i educació primària i el de secundària, sempre que no comparteixin el servei de menjador i que aquest es faci en horari diferenciat.

 

-6 Excepcionalment, mitjançant l'autorització prèvia dels serveis territorials corresponents, quan es tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals de titularitat del Departament d'Educació amb un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les instal·lacions del centre així ho aconsellin, es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació.-7 Fixar en la quantitat de 6,54 euros/alumne/dia, per al curs escolar 2022-2023, l'import màxim de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa pública d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats o municipals, prèviament determinats pel Departament d'Educació.

Calendari escolar 2022-2023!


 Us deixem penjat l'enllaç del nou calendari escolar del curs vinent amb totes les novetats.

El Govern torna a no escoltar a CCOO en les seves reclamacions pel que fa a l’àmbit del personal vetllador

El 24 de maig en nota de premsa, el Govern anunciava l’aprovació del pressupost per la contractació del monitoratge per a l’alumnat amb nec...