divendres, 2 de juny del 2023

Presentació de l’informe “Evolució del preu del menjador escolar”Ahir 1 de juny, la Federació d’Educació de CCOO hem presentat en roda de premsa l’informe sobre l’evolució del preu de menjador escolar, amb la intervenció de Teresa Esperabé, secretària general de la federació i Cristina Broto, responsable del sector de lleure educatiu i sociocultural.

El 15 de març el Departament d’Educació publicava la resolució amb el preu màxim de menjador escolar per les escoles públiques. Aquest passava a ser de 6,91€, augmentant un 5,66% respecte al curs actual i quasi un 9% respecte a fa dos cursos. En definitiva el cost del menjador escolar pot suposar per una família 1.230€ per infant al curs 23-24.

A l’informe s’indica que aquest increment del cost del servei de menjador no ha vingut acompanyat d’una política pública que garanteixi un accés equitatiu al menjador escolar, que és justament amb les activitats complementàries, on més es visualitzen les desigualtats socioeconòmiques que afecten als infants i joves a Catalunya. Ni tampoc de mesures que evitin que siguin les famílies les que es facin càrrec d’aquestes pujades, en un moment on la crisi de preus està fent mella en la situació econòmica de les famílies.

Per altra banda, aquestes pujades de preus tampoc repercuteixen sobre el salari dels treballadors i treballadores del sector, que durant molt temps han patit la congelació salarial arrossegant gran pèrdua de poder adquisitiu. La pujada del preu de menjador impacta sobre famílies, i treballadors i treballadores del sector que no veuen ajustat els seus salaris a la pujada del preu dels aliments. I les empreses del lleure no només no toquen els seus beneficis, sinó que el veuen augmentat en aquest preu màxim de menjador.

CCOO defensa que hem de caminar cap un model de menjador escolar que garanteixi l’accés equitatiu dels infants i on l’administració doti amb suficient pressupost que pugui evitar tant un servei universal i gratuït, com que les treballadores puguin treballar en condicions dignes i puguin sortir de la precarietat en que se’ls hi ha instaurat.

XIIIè Conveni col·lectiu de centres d’assistència i educació infantilEn la Taula Negociadora del passat 29 de maig es va evidenciar, de manera clara, la falta de voluntat de les organitzacions patronals d’avançar en la negociació del Conveni Col·lectiu. La reunió havia d’haver pivotat sobre la gestió indirecta; però, per a sorpresa de les organitzacions sindicals, les patronals van centrar la seva intervenció en qüestions menors sobre les quals, a més, no van presentar propostes concretes. D’una banda, pretenen condicionar les beques de gratuïtat a la seva inclusió en els plecs per part de l’Administració; i, per un altre, plantegen la modificació de la clàusula de desvinculació per a ajustar-la al calendari escolar i al descens de l’alumnat. A més, van ratificar la seva retirada de la proposta retributiva que havien presentat per a la gestió indirecta, sense plantejar cap alternativa.

Des de CCOO es va incidir en la necessitat de signar taules salarials com més aviat millor, en la línia del que havíem expressat en anteriors reunions (sobre el 20% d’increment en tres anys), i continuar negociant la resta del Conveni Col·lectiu. També vam proposar definir una part de la jornada com no lectiva per a mestres, educadores i personal del grup II, i la reducció progressiva de la jornada de treball.

La conseqüència immediata de la seva desídia i absència de propostes ha estat l’inici de converses entre les organitzacions sindicals encaminades a mobilitzar a les treballadores del sector durant aquest mes, com a primer pas per a revertir aquest immobilisme patronal.
La unitat sindical és absolutament necessària per a la consecució de les reivindicacions plantejades durant la negociació. Per a CCOO, la dignificació de les condicions laborals i retributives del sector és absolutament prioritària i està per sobre de qualsevol altra consideració, i en aquest sentit treballarem per a posar a disposició els recursos i eines del sindicat per a totes aquelles treballadores que vulguin participar de les accions reivindicatives que estan per venir. Des de CCOO apostem per la unitat sindical sense ambages ni marrades.

dijous, 1 de juny del 2023

Vaga sales d'estudi nocturnes

 La secció sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés dona suport a les reivindicacions de les treballadores del servei de Sales d’Estudi Nocturnes.

Els dies 3 i 4 de juny estàn convocades 20 treballadores a la vaga.

Sales d'estudi | Joves

Pere Tarrès precaritzen a la joventut.

L'Ajuntament de Barcelona i Fundació Pere Tarrés han anat rebaixant les condicions laborals de les treballadores al llarg de les adjudicacions, una situació que cada cop precaritza més al personal que hi treball.

Pere Tarrés ha instat a la plantilla a treballar el cap de setmana previ a les PAU cobrant el salari ordinari, quan anteriorment es tractava d’un servei voluntari que es remunerava amb un plus salarial extraordinari.  A més, no es cobra cap plus per treballar en horari nocturn.


El lleure educatiu és un sector ampli i divers, representa aproximadament a 25.000 treballadors i treballadores.


Aquestes reivindicacions no son alienes a la tasca sindical de CCOO, més enllà de la convocatòria de CGT, CCOO ha instat a l'empresa a fer efectiu l'increment del 60% per treballar en horari complementari així com al reconeixement de la nocturnitat. Estem lluitant activament a mesa de negocicació del conveni on la patornal ens continua bloquejant. 


 Volem provocar canvis a tot el sector a través de la presió de les treballadores i de la negociació col·lectiva. UNIDES TENIM LA FORÇA 
 • Plusos salarials exigits: nocturnitat i millores professionals com idiomes
 • Increments salarials en totes les categories professionals.
 • Millorar les classificacions professionals.
 • Incrementar els permisos retribuïts.

CCOO recorça aquesta convocatòria, esperem que el seguiment sigui massiu i animem a organitzar piquets informatius

 ÀNIMS 

dimarts, 23 de maig del 2023

El risc comença amb temperatures superiors a 27ºC!

 


Davant la previsió d’altes temperatures, CCOO tornem a recordar a les administracions i a les empreses de l’àmbit educatiu que ni l’alumnat, ni les persones treballadores poden trobar-se en espais interiors que superin els 27ºC. Exigim solucions immediates.

CCOO hem denunciat reiteradament que cada any en molts centres educatius s’està incomplint l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril, que indica que “la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27°C”.

Des de CCOO recordem al Departament d’Educació i a la resta de titularitats dels centres educatius que tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels espais no suposi riscos per a la seguretat i la salut ni de l’alumnat, ni dels treballadors i treballadores, mesures organitzatives com la flexibilitat horària i també mesures econòmiques per a l’adequació de les instal·lacions i la climatització sostenible.

El personal dels centres educatius es troba desemparat davant les instruccions donades per la Generalitat de Catalunya en el Pla d’adequació al canvi climàtic i la Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures, que se’n van per les branques teoritzant i no aporten veritables solucions als problemes reals dels centres educatius per fer front a les altes temperatures.

Considerem absolutament indignant que el Pla d’adequació al canvi climàtic que parla de climatitzar en una primera fase un únic espai polivalent del centre en 5 anys, vulgui fer girar la solució de l’estrès tèrmic dels centres només en la formació que ha de realitzar el personal del centre sobre aquest tema i en la responsabilitat dels equips directius que han d’aplicar sense recursos totes les mesures del Pla d’organització de centre per altes temperatures. Tampoc és de rebut que les famílies de l’alumnat hagin d’invertir en material per fer front a les altes temperatures en els centres, suplint així la manca de responsabilitat de les administracions competents.

En cas de temperatures superiors a 27ºC en els espais interiors, siguin aules, despatxos, menjadors o qualsevol sala, CCOO recomanem que el centre afectat ho comuniqui per escrit als Serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o a la titularitat del centre per tal que en tinguin constància i que, tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de forma urgent per protegir l’alumnat, els treballadors i les treballadores. Aquí teniu el guió per fer aquesta comunicació.


1.Si la temperatura supera els 27ºC en els espais interiors del vostre centre de manera continuada, cal informar-ne a la direcció del centre i fer un escrit adreçat a la màxima responsable del servei territorial o de l’empresa i a la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquí teniu un model.

2.En aquest escrit, cal exposar que s’està incomplint la normativa (Annex III del Real Decret 486/1997), ja que en el vostre centre les temperatures superen els 27ºC i suposen un risc per a la salut dels treballadors i les treballadores. 

3.S’ha de sol·licitar que s’adoptin les mesures adients per combatre l'estrès tèrmic i garantir el normal desenvolupament de l’activitat.

4.Cal adjuntar les graelles de temperatures recollides en diferents hores del dia en diferents espais (els més calorosos) durant una setmana aproximadament.

5.Poseu en còpia a la vostra persona de referència de CCOO o al correu educacio@ccoo.cat perquè puguem fer seguiment de les denúncies. 

 Poseu-vos en contacte amb la vostra persona referent o delegada de CCOO:

-Us facilitarem tots els documents, podem també informar els Comitès de Seguretat i Salut del SSTT/CEB/Empresa i fer-ne el seguiment. 

-
Paral·lelament, si ens ho demaneu, CCOO interposarem una denúncia davant la Inspecció de Treball. 

LES PATRONALS ENCALLEN LES NEGOCIACIONS DEL IV CONVENI DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURALJa en tenim prou de treballadores precàries, des de CCOO reclamem que de manera immediata els salaris de les treballadores s’ajustin al que patronals i sindicats majoritaris vam signar al “V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva” per intentar pal·liar els efectes d’una inflació desbocada. 

Les propostes de CCOO a la mesa de negociació busquen revertir la situació de precarització en la que es troben moltes treballadores del Lleure Educatiu i Sociocultural, increments salarials per sortir de la precarietat, millor classificació professional (un salt qualitatiu amb una nova classificació professional a l’àrea sociocultural i dues categories noves a l’àrea educativa), plusos salarials per donar resposta a necessitats especifiques (com els idiomes) o per reconèixer el temps treballat a l’empresa (plus de professionalitat), increments de permisos remunerats i més mesures de protecció social

Les propostes negociadores de les patronals del sector (ACELLEC, La Confederació i ACCAC) mentre expliquen amb bombo i platerets que defensen un sector del Lleure Educatiu i Sociocultural digne, únicament busquen mà d’obra barata i precària, desregular el sector (amb propostes de calendari laboral que ens els menjadors escolars suposaria una davallada econòmica importantíssima i desvirtua el valor de la jornada indirecta) i minimitzar o fins i tot eliminar les millores assolides a convenis anteriors o amb la darrera reforma laboral. 

Les treballadores ja en tenim prou, Nosaltres negociem per millorar les nostres condicions de vida, per un futur laboral digne que ens permeti treballar en allò que hem escollit, i les propostes patronals estan lluny de les nostres propostes per redistribuir la riquesa i guanyar en drets socials i laborals, s’amaguen darrere frases grandiloqüents i eslògans “socioeducatius” sense contingut, amb una mirada curta i merament economicista. 

Per CCOO el temps de la negociació s’esgota i si no tenim resultats aviat, anirem al conflicte Volem CONVENI JA!!! Amb les coses de menjar no s’hi juga, amb el Lleure Educatiu i Sociocultural NO S’HI JUGA!!!

dijous, 11 de maig del 2023

Noves situacions d’incapacitat temporal

Entren en vigor el pròxim 1 de juny tres noves situacions d’incapacitat temporal per tal de conciliar el dret a la salut amb l’ocupació de les dones.

SITUACIONS D’IT PER CONTINGÈNCIES COMUNES:

 • Menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies prèvies:

-Es defineix la menstruació incapacitant secundària com una situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia diagnosticada prèviament. Així doncs, queda fora d’aquest supòsit d’incapacitat temporal la denominada dismenorrea primària, és a dir, els supòsits de dolor menstrual que no estan associats específicament a una patologia subjacent.

-Es tracta, doncs, de la menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies com l’endometriosi, miomes, enfermetat inflamatòria pèlvica, adenomiosi, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, o dificultat en la sortida de sang menstrual de qualsevol tipus, poguent implicar símptomes com disparèunia, disúria, infertilitat, o sagnats més abundants del normal.

 • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39.

PARTICULARITATS:
 • Menstruació incapacitant secundària:
-No exigeix període mínim de cotització.
-La incapacitat ha de ser secundària a altres patologies prèviament diagnosticades.
-No hi ha recaigudes. Cada procés es considerarà nou.
 • Interrupció de l’embaràs:
-No exigeix període mínim de cotització.
-Requereix assistència pel Servei Públic de Salud i estar impedida pel treball.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39:
-Període mínim de cotització com al subsidi per naixement, segons l’edat. (*)
-Prevaleix el risc durant l’embaràs sobre la IT.

PRESTACIÓ:
 • Menstruació incapacitant secundària:
-Inici: primer dia de la baixa.
-Fi: mentre es trobi d’IT.
 • Interrupció de l’embaràs:
-Primer dia de la baixa: salari a càrrec de l’empresari.
-Inici: dia següent a la baixa.
-Fi: mentre es trobi d’IT.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39:
-Primer dia de la baixa: salari a càrrec de l’empresari.
-Inici: dia següent a la baixa.
-Fi: data del part.


QUANTIA I PAGAMENT:
 • Lleure i acció social:
 • Menstruació incapacitant secundària:
 • Quantia:
-Dies de l’1 al 15: 85% base reguladora. A partir del dia 16 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del primer dia a càrrec de la Seguretat Social.
 • Interrupció de l’embaràs:
 • Quantia:
-Dies del 2 al 15: 85% base reguladora.
-A partir del dia 16 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del segon dia a càrrec de la Seguretat Social.

 • Centres d'assistència i educació infantil:
 • Menstruació incapacitant secundària:
 • Quantia:
-Dies de l’1 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del primer dia a càrrec de la Seguretat Social.
 • Interrupció de l’embaràs:
 • Quantia:
-Dies del 1 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del segon dia a càrrec de la Seguretat Social.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39:
 • Quantia:
-Dies del 1 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del segon dia a càrrec de la Seguretat Social.


(*) Les dones de menys de 21 anys no se’ls exigirà cap període de cotització prèvia. Si tenen complerts els 21 anys i són menors de 26, han d’acreditar una cotització prèvia de 90 dies en els set anys anteriors o, alternativament, 180 dies al llarg de tota la vida laboral.
Finalment, les dones que hagin complert 26 anys hauran d’acreditar una cotització prèvia de 180 dies en els set anys anteriors o, alternativament, 360 dies al llarg de tota la vida laboral.

ENS MUDEM!!!

Continua informada del que passa cada dia a la teva feina https://ccoo.app/fundacio-pere-tarres/ T'ESPEREM!!!!