dimecres, 3 de maig del 2023

XIII CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES D'ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL (SEGONA PART)A la reunió del 27 d'abril, CCOO vam traslladar a la resta de la Taula Negociadora, una vegada realitzades les consultes entre la nostra afiliació i delegades, la negativa a dividir el Conveni en dos, tal com havien proposat algunes organitzacions patronals. Així mateix, vam exposar algunes de les nostres principals reivindicacions, recollides en la plataforma reivindicativa de CCOO, en matèria de jornada, permisos, règim disciplinari vacances i incapacitat temporal.

JORNADA

Reducció de la jornada setmanal i anual 

  • Mestra                           32 hores /1.376 hores 
  • Educadora                     35 hores / 1.620 hores 
  • Resta del personal         37 hores/ 1.620 hores 

Per a mestres, educadores i personal del Grup II es reservarà el 15% de la seva jornada per a fer tasques de caràcter no lectiu. 

PERMISOS

  • Actualització del text del Conveni a les novetats legislatives i sentències de l'Audiència Nacional i Tribunal Suprem respecte al gaudi dels permisos retribuïts en dies laborables. 
  • Incorporar nous permisos retribuïts per a assistència a metges, tutories, exàmens oficials.
RÈGIM DISCIPLINARI
  • Incorporar un nou apartat que reguli i penalitzi les infraccions dels empresaris. 
VACANCES
  • Substituir el mes de vacances per 23 dies laborables. 
  • Augmentar els 10 dies addicionals a 15, dels quals 5 seran a elecció de la treballadora.  
INCAPACITAT TEMPORAL
  • Augmentar de 3 a 6 mesos el complement per a aconseguir el 100% de la base reguladora. 
  • En cas de malaltia laboral o accident de treball, augmentar un mes més per cada trienni d'antiguitat.
Des de CCOO ens ratifiquem en la proposta salarial plantejada en anteriors reunions, tant per a la gestió directa com per a la indirecta. La resposta patronal va ser la de retirar la seva proposta de taules salarials per a la gestió indirecta, la qual cosa de facto suposa taula única per a totes les treballadores, al que CCOO va expressar el seu rebuig.

L'actual Conveni Col·lectiu no pot continuar sent l'instrument de les entitats per a seguir precaritzant a les treballadores. Necessitem un text que s'ajusti a la realitat de la societat en la qual vivim i dignifiqui les condicions laborals i retributives dels qui treballen en el sector. Després de set reunions, en les quals pràcticament no hi ha hagut avanços significatius, és el moment que les patronals deixin de continuar proposant retallades laborals en la Taula Negociadora. En cas contrari, CCOO plantejarem un altre tipus de mesures més contundents. 

Les pròximes reunions se celebraran els pròxims 18 i 29 de maig. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ENS MUDEM!!!

Continua informada del que passa cada dia a la teva feina https://ccoo.app/fundacio-pere-tarres/ T'ESPEREM!!!!