dimecres, 25 de maig del 2022

Nou decret de menjador amb novetats interessants! i calendari escolar


Podeu llegir el Decret íntegre a traves d'aquests enllaç, aquí us deixem un resum.

 

-1 Fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador.


-2 El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

 

-3 Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de l'alumnat d'educació secundària, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d'un ajut de menjador.

 

-4 Amb caràcter general, la dotació de personal per atendre l'alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d'alumnes per monitor, d'acord amb el següent:

 

Educació secundària obligatòria: 30 alumnes.

Educació primària: 25 alumnes.

Educació infantil segon cicle: 15 alumnes.

Educació infantil primer cicle: 8 alumnes.

 

-5 Als comensals d'un mateix menjador únicament se'ls pot aplicar un dels dos preus fixats: el de comensals fixos o el de comensals esporàdics.

En els instituts-escola, excepcionalment, hi pot haver dos preus diferenciats per a l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i educació primària i el de secundària, sempre que no comparteixin el servei de menjador i que aquest es faci en horari diferenciat.

 

-6 Excepcionalment, mitjançant l'autorització prèvia dels serveis territorials corresponents, quan es tracti de centres d'educació especial o d'escoles rurals de titularitat del Departament d'Educació amb un nombre molt reduït d'usuaris del servei o quan les circumstàncies especials de l'alumnat o les instal·lacions del centre així ho aconsellin, es pot augmentar el preu màxim d'aquesta prestació.-7 Fixar en la quantitat de 6,54 euros/alumne/dia, per al curs escolar 2022-2023, l'import màxim de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa pública d'ensenyaments obligatoris, s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats o municipals, prèviament determinats pel Departament d'Educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

ENS MUDEM!!!

Continua informada del que passa cada dia a la teva feina https://ccoo.app/fundacio-pere-tarres/ T'ESPEREM!!!!